Печат Е-мейлБългарската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е базирана на модела на съществуващи чуждестранни асоциации. Тя е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България, предоставя им пакет от услуги и подкрепа; тя е главно звено за свръзка, изпълнява ролята на своеобразен посредник между български работодатели, от една страна, и български студенти, завършили Сиско академии, от друга, и не на последно място – стимулира обучението по информационни и комуникационни технологии в България.

Подобни асоциации, чиито членове са предимно Сиско академии, вече са основани и работят успешно в много други страни, в това число Испания, Германия, Италия, Полша, Турция и Унгария.
 

Важни Новини

Денислава Шентова е първата дама победител в юбилейното 10 национално състезание по компютърни мрежи
Десетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици се състоя на 12-...
Advertisement

Advertisement