Мисия Печат Е-мейл
Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) e организация с нестопанска цел на всички Сиско академии и заинтересовани лица и организации в България. Тя е главно звено за свръзка на академиите и работи в защита на техните интереси, оказва подкрепа за повишаване на ефективността им, хармонизира учебните им програми и стимулира обучението по информационни и комуникационни технологии в страната.