Полезни Връзки Печат Е-мейл

CISCO Press - http://www.ciscopress.com ,

o Връзки към български IT асоциации и правителствени институции:

 + БАИТ - http://www.bait.bg/

+ BASSCOM - http://www.basscom.org/

 + Министерство на образованието и науката - http://www.minedu.government.bg/

+ Министерство на транспорта - http://www.mt.government.bg/

o Връзки към други CISCO асоциации: