education_bg.jpg
Сиско aкадемии Печат

Образованието в една променяща се икономика

През 1993 г. Сиско Системс започна да работи заедно с преподавателите, за да превърне технологичните предизвикателства във възможности за растеж. Образователните институции се нуждаят от нов начин, по който да поддържат и развиват своите мрежи. Сиско отговори на тази необходимост, осигурявайки обучение за преподавателите и персонала и това обучение даде началото на семинарна програма в САЩ. Успехът на семинарите накара училищата и университетите да се обърнат към Сиско с молба да им бъде осигурено учебно съдържание, което биха могли да включат в обучението си под формата на избирателен курс. Резултатът бе създаването на програмата "Сиско Мрежова академия" - Cisco Networking Academy.
От стартирането на програмата “Сиско Мрежова Академия” през 1997 г. броят на мрежовите академии е нараснал на повече от 10 000 в над 150 страни, а лекциите са преведени на 9 различни езика.
В България има регистрирани над 100 мрежови академии, като към 2013 г. активните сред тях са около 35. Всяко училище, университет или друга организация с нестопанска цел, която е обучила и сертифицирала преподаватели и е включила курсовете от учебната програма на Сиско в своя учебен план, придобива статут на Сиско мрежова академия. Сиско дарява всички курсове за обучение с тяхното учебно съдържание и планове, ръководства за преподавателите, разработени упражнения, тестове и онлайн система за регистрация на всеки курсист и неговите резултати.
Програмата “Сиско Мрежова Академия” съчетава присъствено обучение и мултимедийни лекции в електронен вид с интегрирани тестове през Интернет. Програмата осигурява успешна подготовка на завършващите за работа в областта на мрежите и информационните технологии в обществени и частни организации, както и за последващо висше образование в областта на мрежите, компютърните науки или други, свързани с тях, области.


Професии, към които завършилите Сиско мрежовите академии могат да се насочат:

Проектанти на мрежи
Търговци в хардуерни фирми
Мрежови администратори в софтуерни фирми
Консултанти продажби и маркетинг
Сервизни инженери
Мениджъри “Човешки ресурси” в ИТ фирми
Служители в ИТ отдели
Техническа поддръжка
Преподаватели
Трейнинг мениджъри

 

НОВ НАЧИН НА УЧЕНЕ

Програмата “Сиско Мрежова Академия” дава възможност на хората чрез една виртуална среда на обучение да се подготвят по всяко време, на всяко място, с натоварване по техен избор. Електронните лекции в съчетание с присъственото обучение и практическите занятия с мрежово оборудване водят до много по-добри резултати в сравнение с традиционните учебни класове.
Програмата “Мрежова академия” е базирана на електронно обучение, разработено от Сиско. То обаче не измества традиционните контакти учител - ученик. Създадена от учители и мрежови специалисти, програмата подготвя преподавателите и курсистите за придобиване на признати от индустрията международни сертификати. Сиско поддържа глобална Интернет страница. Там са поместени всички курсове, учебни помагала, презентации и филми за програмата. Преподавателите и курсистите влизат с парола с различни нива на достъп. След всеки урок се правят тестове през Интернет и се осигурява непосредствена и постоянна обратна информация на учителите и обучаващите се. Тази обратна информация позволява постоянното ориентиране в напредъка на курсистите, без да е необходимо да проверяват купища тестове - резултатите излизат веднага на екрана. Всички резултати от тестовете се пазят в електронен бележник, който може да се разпечата. Оценъчната стратегия на програмата “Мрежова академия” включва и проверка на практическите умения в клас върху реално оборудване.
Учебният материал е съобразен с националната образователна програма на САЩ по математика, естествени науки, езиково обучение, както и с познанията, необходими за работа в областта на комуникациите.


УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Програмата “Сиско Мрежова Академия” подготвя курсистите за придобиване на признати от бизнеса сертификати. Учебният план осигурява технологични познания в областта на интернет, необходими за проектирането, изграждането и поддръжката на мрежи, както и основни умения в областта на информационните технологии. В отговор на възникналия интерес са добавени курсове по сигурност и безжични мрежи. В мрежовите академии се съчетава онлайн обучение под ръководството на инструктори с практически занятия. По този начин се дава възможност на курсистите да приложат на практика наученото, работейки с реални мрежи. Необходимо е владеенето на английски на ниво четене с разбиране, тъй като учебният материал и тестовете са на английски език, но преподаването в клас се извършва на роден език.


КУРСОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи
Cisco Certified Network Associate: CCNA Routing and Switching

Курсът CCNA еволюира до своята версия 5.0 и вече се нарича CCNA Routing and Switching. Той се състои от 4 модула, разпределени в 280 учебни часа. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. След края на последния модул курсистите се явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпита за международен сертификат. Всеки, който е издържал този предварителен тест с успех над 75%, получава отстъпка за явяването на сертификационния изпит.

CCNA Routing and Switching

  1. Introduction to Networks
  2. Routing and Switching Essentials
  3. Scaling Networks
  4. Connecting Networks

 

Сертифициран от Cisco специалист по сигурност
CCNA Security

Курсът CCNA Security помага на студентите да развият умения, нужни за постигане на успех в ИТ специалности, както и за подготовка за сертификацията CCNA Security. Той предоставя богато на теория и практика въведение в мрежовата сигурност в логическа последователност от гледна точка на технологиите. Курсът се състои от един модул и след завършването му студентът може да се яви на сертификационен изпит. За да се яви на сертификационен изпит е нужно преди това кандидатът да се сертифицира успешно по CCNA.  

Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи
Cisco Certified Network Professional: CCNP

Курсът CCNP обикновено се изучава след CCNA. Той също се състои  от 280 учебни часа. Това по-високо ниво на учебната програма подготвя курсистите да инсталират, конфигурират и работят с локални и глобални мрежи със 100 и повече точки и с протоколи и технологии като TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, STP, VTP и други. При успешно завършване на обучението по тази програма курсистите са подготвени за полагането на изпит за придобиване на CCNP сертификат.

 

CCNP v6.0
CCNP ROUTE: Implementing IP Routing v6.0
CCNP SWITCH: Implementing IP Switching v6.0
CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6.0

 

Двата курса на обучение - CCNA и CCNP, взети заедно, представляват една стабилна основа, която би могла да се доразвие с допълнителни курсове и да осигури необходимата подготовка за придобиването на CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) сертификат. CCIE сертификатът е най-високо цененият от бизнеса сертификат за мрежови експерти.


Информационни технологии: Компютърен софтуер и хардуер
IT Essentials: PC Hardware and Software v5.0

Този курс е отлично въведение в света на компютрите. Състои се от общ преглед на информационните технологии, математика, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, локализиране на проблеми и отстраняването им. Обучаващите се получават сертификат за завършен курс.
IT Essentials подготвя и за придобиване на сертификата А+ на CompTIA.

 ИНИЦИАТИВАТА „ЖЕНИТЕ И МРЕЖОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“


Инициативата „Жените и мрежовите технологии“ се развива от Cisco в сътрудничество с неправителствени и международни организации като UNIFEM и др. Тези организации споделят общата цел за създаване на по-големи възможности за жените, като им осигуряват образование и обучение в най-актуалните специалности на пазара на труда. Статистиката за България сочи, че в курсовете по мрежи и комуникации по Програмата “Cisco Мрежова Академия” 80% от участниците са мъже. Затова стартира поредица мотивационни семинари и обучения, с които да се насърчава участието на повече жени в курсове и впоследствие професионална реализация в областта на информационните технологии и, в частност, компютърните мрежи.


НАГРАДИ

От стартирането на програмата “Cisco Мрежова Академия” в България през 1999г. преподаватели, курсисти и академии са получили множество международни награди за постиженията си в областта на обучението по мрежи, както и за осъществяването на проекти с хуманитарно значение.
2000 г.: Най-добър проект за Европа, Близкия изток и Африка
Наградата бе присъдена в Париж на проекта за “Обучение на студенти от Косово” в Американския университет в България. Трийсетте студенти от този клас бяха първите курсисти, завършили CCNA в България.
2001 г.: Най-добър проект за Европа, Близкия изток и Африка
Наградата бе присъдена в Копенхаген на проекта „Читалища“, по който ПРООН работи със Cisco и по който бяха създадени 25 Cisco академии в читалища в отдалечени райони на страната.
2003 г.: Най-добър курсист за Европа, Близкия изток и Африка
Наградата бе присъдена на бляскава церемония в Йоханесбург на Йордан Кацаров, който едва 13-годишен започва с курсовете по CCNA, а на 15 г. вече изучава CCNP в Cisco академията в Българската стопанска камара.
2003 г.: Най-добър проект за Европа, Близкия изток и Африка
Наградата бе присъдена отново в Йоханесбург на Райчин Рачев за проекта му за “Обучение на хора в неравностойно положение” в Регионалната академия на Cisco в град Пловдив.
ИТ мениджър на годината 2003
Наградата бе присъдена на Драгостина Грънчарова, мениджър за Академичната програма в Cisco Systems България, от IDG България и читателите на вестник Computerworld.


ОТЛИЧНИЦИ
Stefan Tzvetkov„Аз съм един от съкратените военнослужещи. Благодарение на програмата “Сиско Мрежова академия” към Американския университет успях да се преквалифицирам и започнах работа в държавна агенция.
Длъжността не е мрежов администратор, но взеха мен, тъй като им трябва и специалист за компютърната мрежа. Много съм благодарен за всичко!“

Стефан Цветков
Служител по сигурността
на информацията, Държавна
агенция по метрология и
технически контрол

Vladi Gyurov„Имах възможност да участвам в създаването на мрежата за конференцията, която Сиско ежегодно организира в София. Имаше над 800 посетители. Аз бях един от 10 курсисти, които помагаха за оптичната комуникационна система с множество точки за безжичен достъп до Интернет. По този начин приложих в реални условия своите знания, придобити в мрежовата академия към Техническия университет в София. Това мое участие беше и един вид предизвикателство за мен, тъй като от три години съм в инвалидна количка и това беше първият ми практически опит. Мисля, че успях да се справя не по-лошо от останалите курсисти от Сиско академии. Това, естествено, ми даде нова увереност за възможната ми бъдеща реализация като инженер.

Владимир Гюров
Системен инженер
Сиско България

Влади получава своя сертификат от Крис Дедикоут, старши вицепрезидент на Сиско Системс за Европа, Средния изток и Африка Курсистите от мрежовите академии, които участваха в изграждането на комуникационна система, по времe на годишната конференция на Сиско България.

Dragostina Grancharova„Програмата “Мрежова академия” постигна изключителен успех за петте години от старта си в България. Страната ни бе отличена с 5 награди за различни постижения на Сиско академиите.
Това, което най-много привлича курсистите, е универсалността на знанията и възможността след курса да си намерят добре платена работа. Електронното обучение е универсално, защото лекциите, по които учите, са същите както в другите 150 страни по света и се обновяват непрекъснато. А с разрастването на телекомуникационния пазар търсенето на специалисти в областта на мрежите в България и по света нараства непрекъснато. Програмата “Мрежова академия” на Сиско осигурява по-добри доходи и жизнен стандарт за курсистите, подготвяйки ги за по-добре платена работа или успешно кандидатстване.“
Драгостина Грънчарова
Консултант „Образователен сектор” 
в Сиско Системс за Централна и Източна ЕвропаZlatka Kostadinova„Надали има съвременен човек, който поне от време навреме да не сяда пред компютъра. Тогава той се превръща в последното звено от компютърната мрежа и трябва да е наясно поне с основните процеси, които стават в нея. Курсовете на Сиско не само дават тази основа, но и много повече. Първо ти представят широка теоретична обосновка, второ - практика и накрая - ти си този, който кара мрежата да работи.“

Златка Костадинова
Студентка по информатика в
Софийския университет

 

 

Milko Simeonov„Завърших Мрежовата академия на Сиско към Софийския университет. Сега притежавам знания и умения в областта на мрежите, а също така и CCNA сертификат. Вече съм официално младши ИТ мениджър в хотел "Хилтън" в София, където започнах като рецепционист. Изпратиха ме за 2 месеца във Виена, където помагах за изграждането на комуникационна система на нов хотел и занапред ще продължавам да се развивам в Hilton International. Така че едно голямо „Благодаря!“ за чудесната подготовка и за знанията, които придобих в Сиско академията и които ми помогнаха да стигна дотук, а и да продължавам.“

Милко Симеонов
Младши ИТ мениджър
Хотел "Хилтън", София
Vyara Alexandrova„Работя като мрежов администратор. Значима стъпка в професионалното ми развитие е Сиско академията, която посещавах и завърших в Българската стопанска камара. По време на обучението успях да систематизирам и разширя познанията си. Сблъсках се и с нови за мен теми. За нас, мрежовите администратори, е много важно да можем да експериментираме върху тестови системи, което стана в академията върху маршрутизаторите и комутаторите. На финала, на базата на успешните резултати от проведените тестове, добих увереност, че мога да успея в тази иначе мъжка професия.“

Вяра Александрова
Мрежов администратор