Налични са първите два курса от CCNA 6.0

 

Уважаеми колеги,

от началото на декември 2016 г. са налични първите два курса от новото учебно съдържание CCNA Routing and Switching 6.0

Можете да започнете преподаване по Introduction to Networks 6.0 и Routing and Switching Essentials 6.0.

Новите курсове съответстват на новата сертификация CCNA, обновена орез август 2016 г.

Както Сиско обяви по-рано, останалите два курса ще са налични през лятото на 2017 г.