Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Група ученици от 11 клас на СПГЕ “Джон Атанасов“ посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/

View this post in another language: English

На 28.03.2018г.  група ученици от 11 клас на  СПГЕ “Джон Атанасов“, заедно с преподавателя си и Сиско инструктор, инж. Дзана Иванова,  посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

Те бяха посрещнати от председателя на БАМА – Теодора Борисова, която ги запозна с възможностите за обучение в рамките на Сиско мрежова академия, както и със сертификацията и кариерните перспективи на завършилите програмата.

По време на срещата Теодора Борисова им разказа и за проекта по Еразмус, по който работи БАМА, „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“, или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта ще се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. Преди самия урок обучаемите ще имат достъп до учебния видео материал, който ще ги подготви теоретично, а по време на самите занятия ще има дискусионна сесия, ще се правят практически упражнения и др.

На този принцип се работи и в Сиско мрежова академия.

Учениците са от специалности „ Компютърни мрежи“ и „ Компютърна техника и технологии“ и участват  в клуб „ Мрежови технологии на Cisco“. Посещението бе в рамките на проекта „ Твоят час“.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov