Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Ден на момичетата и информационните технологии – 26 април 2018 г.

В офиса на Сиско България, на 26 април 2018 г., за седма поредна година се организира Ден на
момичетата и информационните технологии.

Събитието е част от глобалната инициатива на Международния съюз по далекосъобщения
(International Telecommunication Union www.itu.int), която се нарича Ден на момичетата и
информационните технологии, която цели да стимулира интереса на дамите към кариера в
областта на ИКТ.

В офисите на Сиско в цял свят момичета се включват чрез Телепрезенс сесии и „се срещат“ в
техни връстнички. Тази година българските участници, на възраст от 16 до 19 г – 30 момичета и
15 момчета, които бяха дошли да подкрепят техните връстнички и да участват в събитието, си
комуникираха с девойки и младежи от Украйна, като споделиха опита си от ползването на
социалните мрежи, обмениха мнения за сигурността в Интернет, както и за обучението си в
Сиско академиите в техните училища.

Участниците в събитието са представители на шест софийски училища, които предлагат
обучение по програмата Сиско мрежова академия и чието посещение беше координирано от
Българската асоциация на мрежовите академии.

Най-младият инженер в офиса на Сиско България – Виктор Кирчев, разказа на участниците в
събититето за Технологиите в съвременния живот, като им даде и практически съвети,
свързани със защитата на информация в мрежата. Голям интерес предизвика и викторината,
която бе подготвена от Виктор и Драгостина Грънчарова от Сиско България, основен
организатор на събитието в двата български офиса на Сиско България.

Служители на Сиско бяха и ментори на участничките в Speed mentoring сесията, в която те
разказваха за кариерното си развитие в областта на ИКТ, като отговаряха на въпроси на
участничките и им даваха полезни съвети.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov