Контакти

Стимулираме обучението по информационни и комуникационни технологии в България.

Председател на УС на БАМА

Теодора Борисова

Email:

teodora.borissova@bana-bg.org

Адрес:

ул. "Алабин" 16-20
София 1000,
България

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov