Мисия и цели

Стимулираме обучението по информационни и комуникационни технологии в България.

Мисия

БАМА е главно звено за свръзка на академиите и ще работи в защита на техните интереси, ще оказва подкрепа за повишаване на ефективността им, ще хармонизира учебните им програми и ще стимулира обучението по информационни и комуникационни технологии в страната.

Стратегически цели

  • Защита на интересите на Сиско академиите в България;
  • Контрол върху качеството на обучението в Сиско академиите;
  • Хармонизиране на учебната програма;
  • Лесна и бърза комуникация между регионалните и локалните Сиско академии в България;
  • Стимулиране на обучението по Информационни и комуникационни технологии в България;
  • Подкрепа на настоящи и бивши студенти на Сиско;
  • Оказване на подкрепа при привличане на проектно финансиране и донорство;
  • Подпомагане свързването на образованието с бизнеса.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov