Структура и организация

Стимулираме обучението по информационни и комуникационни технологии в България.

Структура и организация

Управителен съвет

 • Драгостина Грънчарова - Сиско Системс
  dgrancha@cisco.com
 • Красен Стефанов - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  krassen@fmi.uni-sofia.bg
 • Михаил Радев - Икономически Университет - Варна
  m_radev@hotmail.com
 • Светослав Стефанов - "Интелекти" ООД, Велико Търново
  sve@intelektibg.com

Административен управител

Контролен съвет

 • Стела Стефанова (Председател) - Технологическо училище Електронни системи, София
  sstefanova@elsys-bg.org

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Copyright 2017 БАМА ©  Всички права запазени.

Created by Project Yordanov