Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Магистърска специалност „КИБЕРСИГУРНОСТ“ (Задочно обучение)

Обучението се провежда чрез реализация на съвременни обучителни и изследователски дейности.

Обучението в магистърската програма „Киберсигурност “е изцяло практически насочено.

Военна академия „Г. С. Раковски“ предоставя на всички свои студенти по специалността възможност за активно включване в програмата за обмен на студенти Erasmus + с университети от Европа и Израел.

В процеса на обучение са организирани и редица „Master class“ сертификационни обучения,  провеждани от водещи специалисти от световен мащаб, без допълнителни такси.

В процеса на обучение студентите имат възможност да се включат без такси в допълнителни обучения за придобиване на квалификации в Програмата на Cisco мрежовата академия CCNA (Cisco Certified Network Associate):

– CCNA (Cisco Certified Network Associate);

– CCNA Security.

 

Повече информация можете да получите от интернет страницата на Военна академия

„Георги Стойков Раковски“

http://rndc.bg

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov