Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

BANA started working on the project ‘E-classes’ together with seven other partners from 4 countries

 

Bulgarian Association of Networking Academies, together with seven other partners from 4 countries (Bulgaria, Romania, Italy, and Spain), started working on the project Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability or in brief E-classes. The project is funded under the Erasmus + program, Key Activity 2, Strategic Partnership in VET, 2017-1-RO01-KA202-037344. http://e-classes.eu/

The project will develop a methodology that will form the basis of the creation of multimedia lessons in different technological disciplines. Prior to the tutorial, the learners will have access to the video material that will teach them theoretically, and during the sessions, they will have a discussion session, practical exercises, etc.

This principle is also working at the Cisco Networking Academy, and during the sessions, it is focused on the question and answer session as well as on the laboratory exercises and the students have access to the teaching materials in advance.

Strategic partners of BANA will be its members – Cisco academies, which will provide materials for the development of lessons, organize the classroom appraisal, and participate in classroom training. The training will take place in Bulgaria, Spain, and Italy.

 

Група ученици от 11 клас на СПГЕ “Джон Атанасов“, заедно с преподавателя си и Сиско инструктор, инж. Дзана Иванова,  посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

A group of students from the 11th grade of the Professional High school „John Atanasov“ visited BAMA

On March 28, 2018, a group of students from the 11th grade of the Professional High school „John Atanasov“ together with their instructor and Cisco instructor, eng. Dzana Ivanova, visited the Bulgarian Association of Networking Academies (BAMA).

They were welcomed by the Chair of BANA – Teodora Borissova, who introduced them to the training opportunities within the Cisco Networking Academy as well as to the certification and career prospects of the program graduates.

During the meeting, Teodora Borissova told them about the Erasmus project on which BAMA works „Turning lessons through multimedia enriched simulations and developing e-skills for teachers and learners in vocational education and training to increase employability among young people „Or briefly E-classes. The project is funded under the Erasmus + program, Key Activity 2, Strategic Partnership in VET, 2017-1-RO01-KA202-037344. http://e-classes.eu/

The project will develop a methodology that will form the basis for the creation of multimedia lessons in different technological disciplines. Prior to the tutorial, the learners will have access to the video material that will teach them theoretically, and during the sessions, they will have a discussion session, practical exercises, etc.

This principle is also working at the Cisco Networking Academy.
The students are in Computer Networks and Computer Technologies and participate in the Cisco Networking Technology Club. The visit was part of „Your Time“ project.

Regional_Spotlight_Certificate_BANA-1

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) с регионалната награда „2018“ на Cisco Networking Academy

 

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) е обявена за носител на регионалната награда „2018“ на Cisco Networking Academy (Сиско мрежова академия).

Наградата „Regional Spotlight“ е създадена, за да оцени инструкторите, академиите и партньорите във всеки регион, чиито скорошни усилия от страна на Cisco Networking Academy доведоха до значителни резултати.

Българска асоциация на мрежовите академии (BANA) е избрана от списък с регионални номинирани за тази награда за оценяване на приноса.

Приложено е писмо за признаване и удостоверяване на това постижение на английски, чийто превод звучи така:

 

Уважаема Теодора Борисова,

От името на Cisco Networking Academy имам удоволствието да поздравя Българската асоциация на мрежовите академии за получаването на Тримесечната регионална награда за постижения през 2018 г.

Тази награда признава ценния принос на центровете за подкрепа на академията  (ASC) и въздействието, което оказват върху студентите и инструкторите на Networking Academy.

Усилията на Българската асоциация на мрежовите академии създадоха огромни възможности в България:

  • Създаване на 20 нови академии в сътрудничество с Министерството на образованието;
  • Обучение на инструктори и популяризиране на мрежовата академия

Ние разбираме, че успехът на Мрежовата академия (NetAcad) зависи от партньорството ни с ASC, като вашия, и че вашите постижения са от съществено значение за нашата обща цел – създаването на ново поколение, което да решава глобалните проблеми.

Моля, приемете искрената ни благодарност и придружаващия го сертификат като благодарност за миналия и сегашен принос на Българската асоциация на мрежовите академи за Cisco Networking Academy.

С най-добри пожелания,

Omar Shaban

Director, Operations and Services

Cisco Networking Academy

 

IMG-20181128-WA0000

Представители на БАМА се включиха в обученията за методиката за „обърнатата“ класна стая по Еразмус+

View this post in another language: English

Представители на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) се включиха в обученията за методиката за „обърнатата“ класна стая по Еразмус+ проекта e-classes, които се проведоха от 26 до 30 ноември в Мадрид.

В един от дните бяха посетени и училища, които предлагат професионално обучение по бизнес администрация и електротехника, както и такива, където обучават лаборанти, медицински сестри, зъботехници и др. Обучаващите се в специалността по електротехника проявиха интерес към възможността за стажуване в български компании от сектора.

Importieren

БАМА стартира безплатно обучение на учители по програмата „Сиско мрежова академия“

Днес, 14 ноември 2018 г. стартира безплатно обучение на учители по програмата  „Сиско мрежова академия“

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, стартира днес, 14 ноември 2018 г., безплатно обучение на 88 преподаватели по програмата „Сиско мрежова академия“

В периода юни-октомври бяха създадени 20 Сиско академии в средни училища в цялата страна и бяха регистрирани в платформата на Сиско 88 преподаватели, които ще преминат онлайн и присъствено обучение за курсовете IT Essentials и CCNA R&S (Routing & Switching).

За всяко обучение учителите ще получат по 1 кредит.

Обучението ще се проведе в рамките на учебната 2018/2019 г., а обучените преподаватели ще могат да стартират обучението на ученици в техните училища през учебната 2019/2020 г.

 

50-godini-john-atanasov

СПГЕ „Джон Атанасов“ на 50 години

Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ тържествено отбеляза 50 години от създаването си.

Българската асоциация на мрежовите академии поздравява ръководството и целия учетелски колектив с юбилея и им желае здраве, успехи и нови творчески предизвикателства.

СПГЕ „Джон Атанасов“ е член на асоциацията от самото създаване на Сиско академията към училището през 2011 г.

БАМА - Проект E-classes

БАМА съвмество с още 7 партньори от 4 държави работи по проект „E-classes“

 

View this post in another language: English

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ съвместно с още 7 партньори от 4 държави (България, Румъния, Италия и Испания) работи по проект „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“  или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. На базата на методиката всеки партньор разработи и видео уроци, които са озвучени на английски, но и със субтитри на четирите езика на партньорите – български, испански, италиански и румънски. Видеоклиповете са достъпни в YouTube на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCwFB1nW_XJN4g9igBtiDfvg

 

На международната среща, която се проведе на 02 и 03 октомври 2018 г. в София, партньорите обявиха успешното приключване на етапа по разработването на методиката и видеоуроците.

Същността на обърнатата класна стaя се състои в това, че преди самият урок обучаемите имат достъп до учебния видео материал, който ги подготвя теоретично, а по време на самите занятия има дискусионна сесия и се правят практически упражнения и др.

Целта е осигуряване на максимално участие на обучаващите се в час –  дава им се възможност по-осмислено да възприемат материала, провокира се мисленето им, последвано от дискусии; теоретичните знания се прилагат на практика.

 

 

BANA members

Годишна среща и Общо събрание на Българската асоциация на мрежовите академии – 23 и 24 юни, гр. Трявна

На 23 и 24 юни в гр. Трявна се проведе годишна среща и Общо събрание на Българската асоциация на мрежовите академии.

Участниците, представители на 20 академии от общо 32 академии, членове на БАМА, имаха възможността да получат актуална информация за портфолиото от курсове в Сиско мрежова академия, да се запознаят по-подробно с учебните планове на курсовете за CCNA Cybersecurity Ops и Internet of Things Fundamentals, презентирани от Евгени Морозов, технически мениджър в Сиско Системс за страните от Централна и Източна Европа, Русия, страните от ОНД, Скандинавия и Прибалтика.

Общото събрание избра и нов управителен съвет, като за председател на УС бе преизбрана Теодора Борисова. За членове на УС на асоциацията бяха избрани, както следва: Драгостина Грънчарова, Михаил Радев, Светослав Стефанов и Драгомир Димитров.

Част от програмата на Годишната среща бе и разходка с екскурзовод из музеите на гр. Трявна – Даскаловата къща, Райковата къща, Галерията на Димитър Казаков, както и Старото школо, където инструкторите с удоволствие седнаха на чиновете отпреди два века.

Ден на момичетата и информационните технологии – 26 април 2018 г.

В офиса на Сиско България, на 26 април 2018 г., за седма поредна година се организира Ден на
момичетата и информационните технологии.

Събитието е част от глобалната инициатива на Международния съюз по далекосъобщения
(International Telecommunication Union www.itu.int), която се нарича Ден на момичетата и
информационните технологии, която цели да стимулира интереса на дамите към кариера в
областта на ИКТ.

В офисите на Сиско в цял свят момичета се включват чрез Телепрезенс сесии и „се срещат“ в
техни връстнички. Тази година българските участници, на възраст от 16 до 19 г – 30 момичета и
15 момчета, които бяха дошли да подкрепят техните връстнички и да участват в събитието, си
комуникираха с девойки и младежи от Украйна, като споделиха опита си от ползването на
социалните мрежи, обмениха мнения за сигурността в Интернет, както и за обучението си в
Сиско академиите в техните училища.

Участниците в събитието са представители на шест софийски училища, които предлагат
обучение по програмата Сиско мрежова академия и чието посещение беше координирано от
Българската асоциация на мрежовите академии.

Най-младият инженер в офиса на Сиско България – Виктор Кирчев, разказа на участниците в
събититето за Технологиите в съвременния живот, като им даде и практически съвети,
свързани със защитата на информация в мрежата. Голям интерес предизвика и викторината,
която бе подготвена от Виктор и Драгостина Грънчарова от Сиско България, основен
организатор на събитието в двата български офиса на Сиско България.

Служители на Сиско бяха и ментори на участничките в Speed mentoring сесията, в която те
разказваха за кариерното си развитие в областта на ИКТ, като отговаряха на въпроси на
участничките и им даваха полезни съвети.

Група ученици от 11 клас на СПГЕ “Джон Атанасов“, заедно с преподавателя си и Сиско инструктор, инж. Дзана Иванова,  посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

Група ученици от 11 клас на СПГЕ “Джон Атанасов“ посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/

View this post in another language: English

На 28.03.2018г.  група ученици от 11 клас на  СПГЕ “Джон Атанасов“, заедно с преподавателя си и Сиско инструктор, инж. Дзана Иванова,  посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

Те бяха посрещнати от председателя на БАМА – Теодора Борисова, която ги запозна с възможностите за обучение в рамките на Сиско мрежова академия, както и със сертификацията и кариерните перспективи на завършилите програмата.

По време на срещата Теодора Борисова им разказа и за проекта по Еразмус, по който работи БАМА, „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“, или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта ще се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. Преди самия урок обучаемите ще имат достъп до учебния видео материал, който ще ги подготви теоретично, а по време на самите занятия ще има дискусионна сесия, ще се правят практически упражнения и др.

На този принцип се работи и в Сиско мрежова академия.

Учениците са от специалности „ Компютърни мрежи“ и „ Компютърна техника и технологии“ и участват  в клуб „ Мрежови технологии на Cisco“. Посещението бе в рамките на проекта „ Твоят час“.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov