Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Importieren

БАМА стартира безплатно обучение на учители по програмата „Сиско мрежова академия“

Днес, 14 ноември 2018 г. стартира безплатно обучение на учители по програмата  „Сиско мрежова академия“

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, стартира днес, 14 ноември 2018 г., безплатно обучение на 88 преподаватели по програмата „Сиско мрежова академия“

В периода юни-октомври бяха създадени 20 Сиско академии в средни училища в цялата страна и бяха регистрирани в платформата на Сиско 88 преподаватели, които ще преминат онлайн и присъствено обучение за курсовете IT Essentials и CCNA R&S (Routing & Switching).

За всяко обучение учителите ще получат по 1 кредит.

Обучението ще се проведе в рамките на учебната 2018/2019 г., а обучените преподаватели ще могат да стартират обучението на ученици в техните училища през учебната 2019/2020 г.

 

50-godini-john-atanasov

СПГЕ „Джон Атанасов“ на 50 години

Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ тържествено отбеляза 50 години от създаването си.

Българската асоциация на мрежовите академии поздравява ръководството и целия учетелски колектив с юбилея и им желае здраве, успехи и нови творчески предизвикателства.

СПГЕ „Джон Атанасов“ е член на асоциацията от самото създаване на Сиско академията към училището през 2011 г.

БАМА - Проект E-classes

БАМА съвмество с още 7 партньори от 4 държави работи по проект „E-classes“

 

View this post in another language: English

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ съвместно с още 7 партньори от 4 държави (България, Румъния, Италия и Испания) работи по проект „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“  или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. На базата на методиката всеки партньор разработи и видео уроци, които са озвучени на английски, но и със субтитри на четирите езика на партньорите – български, испански, италиански и румънски. Видеоклиповете са достъпни в YouTube на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCwFB1nW_XJN4g9igBtiDfvg

 

На международната среща, която се проведе на 02 и 03 октомври 2018 г. в София, партньорите обявиха успешното приключване на етапа по разработването на методиката и видеоуроците.

Същността на обърнатата класна стaя се състои в това, че преди самият урок обучаемите имат достъп до учебния видео материал, който ги подготвя теоретично, а по време на самите занятия има дискусионна сесия и се правят практически упражнения и др.

Целта е осигуряване на максимално участие на обучаващите се в час –  дава им се възможност по-осмислено да възприемат материала, провокира се мисленето им, последвано от дискусии; теоретичните знания се прилагат на практика.

 

 

BANA members

Годишна среща и Общо събрание на Българската асоциация на мрежовите академии – 23 и 24 юни, гр. Трявна

На 23 и 24 юни в гр. Трявна се проведе годишна среща и Общо събрание на Българската асоциация на мрежовите академии.

Участниците, представители на 20 академии от общо 32 академии, членове на БАМА, имаха възможността да получат актуална информация за портфолиото от курсове в Сиско мрежова академия, да се запознаят по-подробно с учебните планове на курсовете за CCNA Cybersecurity Ops и Internet of Things Fundamentals, презентирани от Евгени Морозов, технически мениджър в Сиско Системс за страните от Централна и Източна Европа, Русия, страните от ОНД, Скандинавия и Прибалтика.

Общото събрание избра и нов управителен съвет, като за председател на УС бе преизбрана Теодора Борисова. За членове на УС на асоциацията бяха избрани, както следва: Драгостина Грънчарова, Михаил Радев, Светослав Стефанов и Драгомир Димитров.

Част от програмата на Годишната среща бе и разходка с екскурзовод из музеите на гр. Трявна – Даскаловата къща, Райковата къща, Галерията на Димитър Казаков, както и Старото школо, където инструкторите с удоволствие седнаха на чиновете отпреди два века.

Ден на момичетата и информационните технологии – 26 април 2018 г.

В офиса на Сиско България, на 26 април 2018 г., за седма поредна година се организира Ден на
момичетата и информационните технологии.

Събитието е част от глобалната инициатива на Международния съюз по далекосъобщения
(International Telecommunication Union www.itu.int), която се нарича Ден на момичетата и
информационните технологии, която цели да стимулира интереса на дамите към кариера в
областта на ИКТ.

В офисите на Сиско в цял свят момичета се включват чрез Телепрезенс сесии и „се срещат“ в
техни връстнички. Тази година българските участници, на възраст от 16 до 19 г – 30 момичета и
15 момчета, които бяха дошли да подкрепят техните връстнички и да участват в събитието, си
комуникираха с девойки и младежи от Украйна, като споделиха опита си от ползването на
социалните мрежи, обмениха мнения за сигурността в Интернет, както и за обучението си в
Сиско академиите в техните училища.

Участниците в събитието са представители на шест софийски училища, които предлагат
обучение по програмата Сиско мрежова академия и чието посещение беше координирано от
Българската асоциация на мрежовите академии.

Най-младият инженер в офиса на Сиско България – Виктор Кирчев, разказа на участниците в
събититето за Технологиите в съвременния живот, като им даде и практически съвети,
свързани със защитата на информация в мрежата. Голям интерес предизвика и викторината,
която бе подготвена от Виктор и Драгостина Грънчарова от Сиско България, основен
организатор на събитието в двата български офиса на Сиско България.

Служители на Сиско бяха и ментори на участничките в Speed mentoring сесията, в която те
разказваха за кариерното си развитие в областта на ИКТ, като отговаряха на въпроси на
участничките и им даваха полезни съвети.

Група ученици от 11 клас на СПГЕ “Джон Атанасов“, заедно с преподавателя си и Сиско инструктор, инж. Дзана Иванова,  посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

Група ученици от 11 клас на СПГЕ “Джон Атанасов“ посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/

View this post in another language: English

На 28.03.2018г.  група ученици от 11 клас на  СПГЕ “Джон Атанасов“, заедно с преподавателя си и Сиско инструктор, инж. Дзана Иванова,  посетиха Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

Те бяха посрещнати от председателя на БАМА – Теодора Борисова, която ги запозна с възможностите за обучение в рамките на Сиско мрежова академия, както и със сертификацията и кариерните перспективи на завършилите програмата.

По време на срещата Теодора Борисова им разказа и за проекта по Еразмус, по който работи БАМА, „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“, или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта ще се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. Преди самия урок обучаемите ще имат достъп до учебния видео материал, който ще ги подготви теоретично, а по време на самите занятия ще има дискусионна сесия, ще се правят практически упражнения и др.

На този принцип се работи и в Сиско мрежова академия.

Учениците са от специалности „ Компютърни мрежи“ и „ Компютърна техника и технологии“ и участват  в клуб „ Мрежови технологии на Cisco“. Посещението бе в рамките на проекта „ Твоят час“.

Четиринадесетото областно състезание по компютърни мрежи за ученици от 9 до 12 клас

Проведе се Четиринадесетото областно състезание по компютърни мрежи за ученици от 9 до 12 клас – 24.03.2018

На 24.03.2018 г. в гр. Велико Търново се проведе четиринадесетото областно състезание по компютърни мрежи за ученици от 9 до 12 клас, организирано от CISCO мрежова академия към ЦПО „Интелекти”, гр. В. Търново, Българска асоциация на мрежовите академии и Регионално управление на образованието – В. Търново.

В надпреварата взеха участие ученици от:

  • ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Велико Търново;

  • СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Г. Оряховица;

  • СУ Ив. Момчилов”, гр. Елена;

  • ПДТГ „Д. Хадживасилев”, гр. Свищов.

Крайното класиране е както следва:

Първо място – Любен Георгиев Георгиев от П.Д.Т.Г. „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов;

Второ място – Василена Иванова Димитрова от СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена

Трето място – Диляна Неделчева Желязкова от СУ „Иван Момчилов“ гр. Елена

Отличените получиха грамоти и предметни награди от БАМА и CISCO мрежова академия „Интелекти“

Покана за Общо събрание на БАМА

Управителният съвет на Българска асоциация на мрежовите академии – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на асоциацията на 23.06.2018 г. /събота/ от 15:00 ч. в град Трявна, ул.„Панорама“ 15, в сградата на хотел „Калина палас“, ет. 5, зала „София“ при следния

Дневен ред:

  1. Доклад за дейността на асоциацията за периода 2013-2017 г., както и приемане на насоки за дейността през следващия отчетно-изборен период – 2018-2021 г.
  2. Обсъждане на промяна в размера на годишния членски внос.
  3. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Борисова

БАМА съвместно с още 7 партньори от 4 държави започва работа по нов проект

 

View this post in another language: English

Българската асоциация на мрежовите академии съвместно с още 7 партньори от 4 държави (България, Румъния, Италия и Испания) започва работа по проект „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“  или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта ще се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. Преди самия урок обучаемите ще имат достъп по учебния видео материал, който ще ги подготви теоретично, а по време на самите занятия ще има дискусионна сесия, ще се правят практически упражнения и др.

На този принцип се работи и в Сиско мрежова академия, като по време на самите занятия се акцентира на сесията с въпроси и отговори, както и на лабораторните упражнения, а курсистите имат достъп до учебните материали предварително през платформата https://www.netacad.com/

Стратегически партньори на БАМА ще бъдат нейни членове – Сиско академии, които ще предоставят материали за разработване на уроците, ще участват в апробирането на уроците в класната стая, както и в обучения по методиката за обърната класна стая. Обученията ще се проведат в България, Испания и Италия.

 

18581633_10158567813620562_9077686189196785484_n

Ден на момичетата и информационните технологии

 

В офиса на Сиско България за шеста поредна година се организира Ден на момичетата и информационните технологии.

Събитието е част от глобалната инициатива на Сиско Системс, като в този ден момичета от цял свят се включват чрез Телепрезенс сесии и „се срещат“ в техни връстнички, с дами, чиято кариера в областта на ИКТ е вдъхновение за останалите.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov