Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Покана за Общо събрание на БАМА

Управителният съвет на Българска асоциация на мрежовите академии – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на асоциацията на 23.06.2018 г. /събота/ от 15:00 ч. в град Трявна, ул.„Панорама“ 15, в сградата на хотел „Калина палас“, ет. 5, зала „София“ при следния

Дневен ред:

  1. Доклад за дейността на асоциацията за периода 2013-2017 г., както и приемане на насоки за дейността през следващия отчетно-изборен период – 2018-2021 г.
  2. Обсъждане на промяна в размера на годишния членски внос.
  3. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Борисова

БАМА съвместно с още 7 партньори от 4 държави започва работа по нов проект

 

View this post in another language: English

Българската асоциация на мрежовите академии съвместно с още 7 партньори от 4 държави (България, Румъния, Италия и Испания) започва работа по проект „Обърнати уроци чрез мултимедийни обогатени симулации и разработване на електронни умения за учители и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежите“  или накратко Е-classes. Проектът е финансиран по програма Erasmus+, ключова дейност 2, Стратегическо партньорство в ПОО, 2017-1-RO01-KA202-037344.

По проекта ще се разработи методика, която ще залегне в основата на създаването на мултимедийни уроци по различни технологични дисциплини. Преди самия урок обучаемите ще имат достъп по учебния видео материал, който ще ги подготви теоретично, а по време на самите занятия ще има дискусионна сесия, ще се правят практически упражнения и др.

На този принцип се работи и в Сиско мрежова академия, като по време на самите занятия се акцентира на сесията с въпроси и отговори, както и на лабораторните упражнения, а курсистите имат достъп до учебните материали предварително през платформата https://www.netacad.com/

Стратегически партньори на БАМА ще бъдат нейни членове – Сиско академии, които ще предоставят материали за разработване на уроците, ще участват в апробирането на уроците в класната стая, както и в обучения по методиката за обърната класна стая. Обученията ще се проведат в България, Испания и Италия.

 

18581633_10158567813620562_9077686189196785484_n

Ден на момичетата и информационните технологии

 

В офиса на Сиско България за шеста поредна година се организира Ден на момичетата и информационните технологии.

Събитието е част от глобалната инициатива на Сиско Системс, като в този ден момичета от цял свят се включват чрез Телепрезенс сесии и „се срещат“ в техни връстнички, с дами, чиято кариера в областта на ИКТ е вдъхновение за останалите.

facebook-pictures-1

Сиско академията при Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец с грамота от БАМА

Сиско академията при Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец получи грамота от БАМА за отличен старт на обученията по програма „Сиско мрежова академия“. На снимките – випускници получават сертификатите се от председателя на БАМА и тържествено връчване на грамотата на директора на училището – д-р Трифон Трифонов.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov