Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Общо събрание на БАМА

На 24 юни 2020 г. Българската асоциация на мрежовите академии проведе общо събрание, на което председателят на управителния съвет на асоциацията запозна своите членове с дейността на БАМА през 2019 г., изпълнените проекти и др. мероприятия с участието на нейните членове.

Представителите на организациите, членове на асоциацията, гласуваха и Годишния финансов отчет на БАМА за 2019 г.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov