Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) и тяхната Сиско академия

Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически Университет – София е специализирано технологично училище от национално значение.

Сиско академията към ТУЕС е една от водещите в страната, която подготвя отлични специалисти в областта на мрежовите технологии.

Заслугата е както на мотивираните ученици, така и на техния директор и инструктор – доц. д-р Стела Стефанова, която е винаги до тях, за да ги съветва и поощрява.

 

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov