Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

70 години Факултет „Командно-щабен“

На 28 септември 2020 г. във Военна академия „Г.С.Раковски“ тържествено бе отбелязана 70-годишнината от основаването на факултет „Командно-щабен“, към който през 2000 г. бе стартирана една от първите Сиско академии в страната ни.

На тържеството по покана на ръководителя на мрежовата академията – доц. Веселина Александрова като официален гост присъства и председателят на Българската асоциация на мрежовите академии – Теодора Борисова.

На преподавателите и студентите във факултета и Сиско академията БАМА желае дълги години успехи и ползотворно сътрудничество.

 

 

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov