За БАМА

Стимулираме обучението по информационни и комуникационни технологии в България.

За асоциацията

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) е основен координатор на всички Сиско академии и заинтересовани лица и организации в България. БАМА е лицето на „Cisco мрежова академия“ в България по силата на договор между Сиско Системс и БАМА, давайки й статута на Център за подпомагане на академиите (Academy Support Centre – ASC).

Освен че рекламира дейността на академиите, асоциацията работи по качеството на обучение в тях, предоставя актуална информация за нови тенденции, продукти и услуги предлагани от Cisco Systems, както и информация за стажове и свободни работни места в областта на ИКТ.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov