Новини

Всичко ново, свързано с организацията и развитието на Cisco академиите в България.

Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) и тяхната Сиско академия

Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически Университет – София е специализирано технологично училище от национално значение.

Сиско академията към ТУЕС е една от водещите в страната, която подготвя отлични специалисти в областта на мрежовите технологии.

Заслугата е както на мотивираните ученици, така и на техния директор и инструктор – доц. д-р Стела Стефанова, която е винаги до тях, за да ги съветва и поощрява.

 

Общо събрание на БАМА

На 24 юни 2020 г. Българската асоциация на мрежовите академии проведе общо събрание, на което председателят на управителния съвет на асоциацията запозна своите членове с дейността на БАМА през 2019 г., изпълнените проекти и др. мероприятия с участието на нейните членове.

Представителите на организациите, членове на асоциацията, гласуваха и Годишния финансов отчет на БАМА за 2019 г.

Community_Spotlight_Certificate_Bulgarian Association of Networking Academies-page-001 (1)

Признание‌ ‌за‌ ‌Българската‌ ‌асоциация‌ ‌на‌ ‌мрежовите‌ ‌академии‌ ‌от‌ ‌Сиско‌ ‌

Изтеглете: PDF документ на официалната награда

 

Изправени пред огромните предизвикателства през последните няколко месеца академиите инструкторите и студентите от мрежовите академии на Сиско трябваше да направят драматични промени в начините, по които преподават, учат и взаимодействат. Тези предизвикателства вдъхновиха  иновативни решения и бързи действия. Удивен съм от изобретателността и всеотдайността на хора като вас, които имаме щастието да сте част от общността на Сиско мрежова академия.

Бих искал да ви благодаря за приноса ви към общността на Сиско мрежова академия. Духа на сътрудничество, който показахте в този труден момент, представлява най-добрата част от мрежовата академия на Сиско. Ние разбираме, че успехът на нашите студенти зависи от хора като вас. Надявам се това признание да покаже искрената ни благодарност за всичко, което сте направили, и да продължаваме да правим, докато работим заедно в подкрепа на общността на мрежовата академия. Нека продължим да се справяме заедно с това предизвикателство!

 

Омар Шабан 

Директор на глобалните операции
Cisco Networking Academy

 


Следва оригиналният текст на писмото: 

 

Dear Teodora Borissova,

I hope this email finds you, your family, and friends all healthy and safe. In the face of the extraordinary challenges of the past few months, the academies, instructors, and students of Cisco Networking Academy have had to make dramatic changes to the ways that they teach, learn, and interact. These challenges have inspired innovative solutions and demanded quick action. I’m amazed at the ingenuity, compassion, and dedication of individuals like you that we are fortunate to have as part of the Cisco Networking Academy community. 

I would like to thank you by recognizing your recent contributions with a Cisco Networking Academy Community Spotlight. The generous spirit of collaboration you have shown during this difficult time represents the best part of Cisco Networking Academy. We understand that the success of our students depends on people like you. It is my hope this recognition will show our sincere gratitude to you for all you have done, and continue to do, as we work together to support the Networking Academy community.  Let’s continue to meet this challenge together!

You will find a certificate attached, which represents the appreciation of the entire Cisco Networking Academy community. You are a reminder that even in the most difficult of times, we are capable of great strength and compassion.

Please take care of yourself and those around you and thanks again for all that you do for Networking Academy.

 

Kind regards,

Omar Shaban

Director of Global Operations

Cisco Networking Academy

Покана за Общо събрание на 24.06.2020 г.

 

Управителният съвет на Българска асоциация на мрежовите академии – София, на основание чл. 26, ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава на БАМА, свиква Общо събрание на 24.06.2020 г. /сряда/ от 16:00 ч. в град София, ул.„Алабин“ 16-20, ет. 1, заседателна зала при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на доклад за дейността на асоциацията за 2019 г., както и ГФО за календарната 2019  г.
  2. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

    /Теодора Борисова/

cisco-online-learning

Допълнителни ресурси за вашето дистанционно обучение от Сиско

Сиско продължава да развива ресурси, с които да подпомага дистанционното обучение в условията на коронавирус.

Всички допълнителни ресурси и инструменти за виртуална класна стая можете да намерите на следния сайт:

https://www.netacad.com/learning-never-stops

 

cisco-support-for-covid-19-2020 (1)

Cisco отделя 225 милиона долара за борба с COVID-19

Cisco обяви, че отделя 225 милиона долара за помощ в борбата срещу COVID-19 (коронавирус). Съобщението направи председателят на Cisco и изпълнителен директор Чък Робинс в публикация в блога в неделя вечер.

„Като част от нашия ангажимент ние отделяме 8 милиона долара в брой и 210 милиона долара продукт за глобален отговор на коронавируса. Ние съсредоточаваме тези ресурси върху подкрепа на здравеопазването и образованието, в отговор на правителството и критични технологии“, пише Робинс. Част от това ще отиде във Фонда на Организацията на обединените нации за солидарност за реагиране, подкрепящ усилията на Световната здравна организация (СЗО) в световен мащаб за предотвратяване, откриване и управление на разпространението на COVID-19. “

Cisco също така обединява своите 77 000 служители и ги осигурява да предоставят всичко възможно, за да помогнат на партньорите от общността на първа линия.

„Чрез нашата програма за цифрово ускорение на страната (CDA) ние предоставяме финансиране за държавните ръководители, правителствените агенции и бизнеса за бързо внедряване на технологични решения, свързани с COVID-19. Ние също така даваме възможност на онези, които са на първа линия, с достъп до нашите критични технологии с нашите безплатни предложения от Webex и сигурност “, добави Робинс.

И към днешна дата Робинс посочи, че компанията помага за осигуряване на над 2,2 милиона души онлайн и е улеснила срещи за виртуални отговори за френските, канадските, германските, колумбийските и други правителства по света.

И за да подкрепи това, Фондация Cisco стартира кампания за отпускане на безвъзмездни средства от 5 милиона долара и съпоставяне на средствата.

Освен това Cisco създаде няколко фонда за подкрепа на редица неправителствени организации в APJC, EMEAR, Америка и зоната на залива Сан Франциско.

Cisco също така стартира 72-часова служба в подкрепа на кампанията, наречена „Да дадем заедно“. тази седмица, за да насърчим даренията за фондове и да видим колко могат да бъдат събрани за няколко дни.

„Толкова съм развълнуван да видя, че нашите екипи работят практически в подкрепа на тези каузи. За да подкрепи това, Фондация Cisco стартира кампания сред служителите си за събиране на 4 милиона долара и отпуска 1 милион долара допълнителни субсидии, за да помогне на нестопанските партньори “, обясни Робинс.

На местно ниво Cisco работи в тясно сътрудничество с фондацията на общността на Силиконовата долина, и лидери от редица технологични компании. Над 30 изпълнителни директори се събраха миналата седмица и обещаха подкрепа за тези организации заедно с редица други в района през следващите дни и седмици.

Cisco и няколко други компании също обявиха програма за финансова помощ за милиони долари за хора в риск.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov