На 24.03.2018 г. в гр. Велико Търново се проведе четиринадесетото областно състезание по компютърни мрежи за ученици от 9 до 12 клас, организирано от CISCO мрежова академия към ЦПО „Интелекти”, гр. В. Търново, Българска асоциация на мрежовите академии и Регионално управление на образованието – В. Търново.

В надпреварата взеха участие ученици от:

  • ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Велико Търново;

  • СУ “Вичо Грънчаров”, гр. Г. Оряховица;

  • СУ Ив. Момчилов”, гр. Елена;

  • ПДТГ „Д. Хадживасилев”, гр. Свищов.

Крайното класиране е както следва:

Първо място – Любен Георгиев Георгиев от П.Д.Т.Г. “Д. Хадживасилев”, гр. Свищов;

Второ място – Василена Иванова Димитрова от СУ “Иван Момчилов” гр. Елена

Трето място – Диляна Неделчева Желязкова от СУ “Иван Момчилов” гр. Елена

Отличените получиха грамоти и предметни награди от БАМА и CISCO мрежова академия „Интелекти“