CCNA Routing and Switching

Основните принципи на мрежата и разширени концепции с практически упражнения и симулации, които ще развият вашите умения.

Напреднали
Продължителност: 4 модула, 280 уч. часа
Сертификация: Cisco CCENT или Cisco CCNA

Описание на курса

Курсът CCNA се състои от 280 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

В учебното съдържание на курса CCNA Routing and Switching са включени седем курса, като четири от тях са препоръчителните, а другите три курса са допълнителни и целта им е да подпомогнат прехода на инструктори и студенти към новото учебно съдържание на CCNA Routing and Switching.

Четирите курса, които са препоръчителната пътека за обучение за CCNA Routing and Switching са: Introduction to Networks, Routing and Switching Essentials, Scaling Networks и Connecting Networks.

Първите 2 курса ви подготвят за изпита за сертифициране на Cisco CCENT или за продължаване на обучението по CCNA Security. Всички четири модула се препоръчват да бъдат изучени преди да се вземe CCNA Routing and Switching изпита на края на обучението.

Екипът на Сиско "Мрежова Академия" силно препоръчва всички академии да започнат с преподаването на тези четири курса, тъй като вярваме, че този ред ще повиши значително възможностите за заетост на студентите.

CCNA Routing and Switching figure of the preffered courses.

Трите допълнителни курса - Network Basics, Routing Protocols и Switched Networks, са създадени с цел да подпомогнат прехода на студенти и инструктори от CCNA Exploration към новото учебно съдържание на CCNA Routing and Switching.

CCNA Routing and Switching figure of the preffered courses 2.

Съдържание на курса

МОДУЛ 1 - Network Fundamentals:
Представя архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи.
Предварителни знания и умения: не се изискват

1. Exploring the Network
 • Globally Connected

 • LANs, WANs, and the Internet

 • The Network as a Platform

 • The Changing Network Environment

2. Configuring a Network Operating System
 • IOS Bootcamp

 • Getting Basic

 • Addressing Schemes

3. Network Protocols and Communications
 • Rules of Communications

 • Network Protocols and Standards

 • Moving Data in the Network

4. Network Access
 • Physical Layer Protocols

 • Network Media

 • Data Link Layer Protocols

 • Media Access Control

5. Ethernet
 • Ethernet Protocol

 • Address Resolution Protocol

 • LAN Switches

6. Network Layer
 • Network Layer Protocols

 • Routing

 • Routers

 • Configuring a Cisco Router

7. Transport Layer
 • Transport Layer Protocols

 • TCP and UPD

8. IP Addressing
 • IPv4 Network Addresses

 • IPv6 Network Addresses

 • Connectivity Verification

9. Subnetting IP Networks
 • Subnetting an IPv4 Network

 • Addressing Schemes

 • Design Considerations for IPv6

10. Application Layer
 • Application Layer Protocols

 • Well-Known Application Layer Protocols and Services

 • The Message Heard Around The World

11. It’s a Network
 • Create and Grow

 • Keeping the Network Safe

 • Basic Network Performance

 • Managing IOS Configuration Files

 • Integrated Routing Services

МОДУЛ 2 - Routing Protocols and Concepts:
Описва архитектурата, компонентите и начина на работа на рутерите и обяснява принципите на рутиране и рутиращите протоколи.
Предварителни знания и умения: Network Fundamentals

1. Introduction to Switched Networks
 • LAN Design

 • The Switched Environment

2. Basic Switching Concepts and Configuration
 • Basic Switch Configuration

 • Switch Security: Management and Implementation

3. Implementing VLAN Security
 • VLAN Segmentation

 • VLAN Implementations

 • VLAN Security and Design

4. Routing Concepts
 • Initial Configuration of a Router

 • Routing Decisions

 • Router Operation

5. Inter-VLAN Routing
 • Inter-VLAN Routing Configuration

 • Troubleshoot Inter-VLAN Routing

 • Layer 3 Switching

6. Static Routing
 • Static Routing Implementation

 • Configure Static and Default Routes

 • Review of CIDR and VLSM

 • Configure Summary and Floating Static Routes

 • Troubleshoot Static and Default Route issues

7. Routing Dynamically
 • Dynamic Routing Protocols

 • Distance Vector Dynamic Routing

 • RIP and RIPng Routing

 • Link-State Dynamic Routing

 • The Routing Table

8. Single-Area OSPF
 • Characteristics of OSPF

 • Configure Single-Area OSPFv2

 • Configure Single-Area OSPFv3

9. Access Control Lists
 • IP ACL Operation

 • Standard IPv4 ACLs

 • Extended IPv4 ACLs

 • Troubleshoot ACLs

 • IPv6 ACLs

10. DHCP
 • Dynamic Host Configuration Protocol v4

 • Dynamic Host Configuration Protocol v6

11. Network Address Translation for IPv4
 • NAT Operation

 • Configuring NAT

 • Troubleshooting NAT

МОДУЛ 3 - LAN Switching and Wireless:
Помага на студентите да придобият задълбочени познания за начина на работа на суичовете и това как те се използват в LAN среда за малки и големи мрежи.
Предварителни знания и умения: Network Fundamentals, Routing Protocols and Concepts

1. Growing the Network
 • Scaling the Network

 • Switched Network

2. LAN Redundancy
 • Spanning Tree Concepts

 • Varieties of Spanning Tree Protocols

 • Spanning Tree Configuration

 • First Hop Redundancy Protocols

3. Link Aggregation
 • Link Aggregation Concepts

 • Link Aggregation Configuration

4. Wireless LANs
 • Wireless LAN Concepts

 • Wireless LAN Operation

 • Wireless LAN Security

 • Wireless LAN Configuration

5. Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF
 • Advanced Single-Area OSPF Configurations

 • Troubleshooting Single-Area OSPF Implementations

6. Multiarea OSPF
 • Multiarea OSPF Operation

 • Configuring Multiarea OSPF

7. EIGRP
 • Characteristics of EIGRP

 • Configuring EIGRP for IPv4

 • Operation of EIGRP

 • Configuring EIGRP for IPv6

8. Adjust and Troubleshoot EIGRP
 • Advanced EIGRP Configurations

 • Troubleshoot EIGRP

9. IOS File Management
 • Managing IOS System Files

 • IOS Licensing

МОДУЛ 4 - LAN Switching and Wireless:
Обяснява принципите на контролиране на трафика и access control lists (ACLs), като дава и преглед на услугите и протоколи на слоя data link layer за отдалечени мрежи.
Предварителни знания и умения: Network Fundamentals, Routing Protocols and Concepts, LAN Switching and Wireless

1. Hierarchical Network Design
 • Hierarchical Network Design Overview

 • Cisco Enterprise Architecture

 • Evolving Network Architectures

2. Connecting to the WAN
 • WAN Technologies Overview

 • Selecting a WAN Technology

3. Point-to-Point Connections
 • Serial Point-to-Point Overview

 • PPP Operation

 • Configure PPP

 • Troubleshoot WAN Connectivity

4. Frame Relay
 • Introduction to Frame Relay

 • Configure Frame Relay

 • Troubleshoot Connectivity

5. Network Address Translation for IPv4
 • NAT Operation

 • Configuring NAT

 • Troubleshooting NAT

6. Broadband Solutions
 • Teleworking

 • Comparing Broadband Solutions

 • Configuring xDSL Connectivity

7. Securing Site-to-Site Connectivity
 • VPNs

 • Implementing GRE Tunnels

8. Monitoring the Network
 • Syslog

 • SNMP

 • Netflow

9. Troubleshoot the Network
 • Troubleshooting with a Systematic Approach

 • Network Troubleshooting

Кариерна реализация

CCNA Routing and Switching изгражда уменията, от които се нуждаете, за да започнете своята кариера в сферата на IT технологиите. Независимо дали се подготвяте за първата си работа или се специализирате с повече обучение, CCNA е чудесна основа.

Можете да се реализирате професионално като: мрежов техник, инженер по поддръжка, мрежов администратор, мрежов дизайнер, мрежов инженер и др.

Сертификация: Cisco CCENT или Cisco CCNA Routing and Switching

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov