CCNA Security

Представя богато на теория и практика въведение в мрежовата сигурност в логическа последователност от гледна точка на технологиите.

Напреднали
Продължителност: 70 уч. часа
Сертификация: Cisco CCNA Security

Описание на курса

Курсът CCNA Security помага на студентите да развият умения, нужни за постигане на успех в ИТ специалности, както и за подготовка за сертификацията CCNA Security.

CCNA Security ви подготвя да проектирате, използвате и поддържате сигурността на мрежовите устройства. Курсът се основава на първите 2 модула CCNA Routing and Switching и ви подготвя за сертифициране по сигурността на Cisco.

Представят се средства за управление и контрол на мрежовия трафик, наблюдение на мрежата и запаз­ване на цялостта, пове­ри­телност­та и наличността на данни и устройствa.

 • придобиване на работещи знания за принципите на сигурността на мрежата, инструментите и конфигурациите;

 • Cisco Packet Tracer – инструмент за симулация на мрежова конфигурация, който дава възможност на учениците да упражняват своите нови умения в реална среда;

 • обособена работна среда, съвместни проекти и презентации, които подготвят учениците за започването на тяхната първа работа като IT специалисти;

 • достъп до Cisco общността – Cisco Networking Academy, за да бъдете свързани с хиляди други хора, които се обучават по вашата програма;

Съдържание на курса

1. Modern Network Security Threats
 • Securing Networks

 • Network Threats

 • Mitigating Threats

2. Securing Network Devices
 • Securing Device Access

 • Assigning Administrative Roles

 • Monitoring and Managing Devices

 • Using Automated Security Features

 • Securing the Control Plane

3. Authentication, Authorization and Accounting
 • Purpose of the AAA

 • Local AAA Authentication

 • Server-Based AAA

 • Server-Based AAA Authentication

 • Server-Based AAA Authorization and Accounting

4. Implementing Firewall Technologies
 • Access Control Lists

 • Firewall Technologies

 • Zone-Based Policy Firewalls

5. Implementing Intrusion Prevention
 • IPS Technologies

 • IPS Signatures

 • Implement IPS

6. Securing the Local Area Network
 • Endpoint Security

 • Layer 2 Security Considerations

7. Cryptographic Systems
 • Cryptographic Services

 • Basic Integrity and Authenticity

 • Confidentiality

 • Public Key Cryptography

8. Implementing Virtual Private Networks
 • VPNs

 • IPsec VPN Components and Operation

 • Implementing Site-to-Site IPsec VPNs with CLI

9. Implementing The Cisco Adaptive Security Appliance
 • Introduction to the ASA

 • ASA Firewall Configuration

10. Advanced Cisco Adaptive Security Appliance
 • ASA Security Device Manager

 • ASA VPN Configuration

11. Managing a Secure Network
 • Network Security Testing

 • Developing a Comprehensive Security Policy

Кариерна реализация

Хората, процесите, данните и нещата стават все по-свързани, и търсенето на специалисти по сигурността бързо се увеличава.

Програмата за CCNA Security изгражда уменията, от които се нуждаете, за да започнете своята ИТ кариера, свързана със сигурността на мрежата.

Можете да се реализирате професионално като: специалист по мрежова сигурност, администратор по сигурността, инженер по сигурността на мрежата, специалист по сигурността на информацията и др.

Сертификация: Cisco CCNA Security

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov