CCNA v.7.0

Основните принципи на мрежата и разширени концепции с практически упражнения и симулации, които ще развият вашите умения.

Напреднали
Продължителност: 4 модула, 280 уч. часа
Сертификация: CCNA

Описание на курса

Курсът CCNA v.7.0се състои от 210 учебни часа. Тази част от програмата представлява първата стъпка от системата за професионална сертификация на Cisco и започва с въведение и теория, след което се пристъпва към практиката. Курсистите научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Трите курса, които са препоръчителната пътека за обучение за CCNA v.7.0: Introduction to Networks; Switching, Routing and Wireless Essentials; Enterprise Networking, Security and Automation

Екипът на Сиско "Мрежова Академия" силно препоръчва всички академии да започнат с преподаването на тези три курса, тъй като вярваме, че този ред ще повиши значително възможностите за заетост на студентите.

Съдържание на курса

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи.

Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите.

До края на курса, студентите ще могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

 

След завършване на курса Introduction to Networks обучаемите ще могат да изпълняват следните задачи:

 
  • Разбират и описват устройства и услуги, използвани за осъществяване на комуникация в компютърни мрежи и интернет;

  • Разбират и описват ролята на протоколните слоеве в компютърните мрежи;

  • Разбират и описват важността на схемите за адресация и наименуване на различни слоеве в компютърните мрежи, базирани на протоколите IPv4 и IPv6;

  • Създават, изчисляват и прилагат мрежови маски (subnet mask) и адреси с цел изпълнение на дадени изисквания в IPv4 и IPv6 мрежи;

  • Обясняват основни концепции на Ethernet мрежи като преносна среда, услуги и начина на работа;

  • Изградят проста Ethernet мрежа, като използват рутери и суичове;

  • Изградят проста Ethernet мрежа, като използват рутери и суичове;

  • Използват команди от command-line interface (CLI) за основни конфигурации на рутери и суичове;

  • Използват мрежов софтуер(и) за проверка на изправността на работата на малки мрежи и анализ на трафик на данни.

 

Предварителни знания и умения: не се изискват

 

Съдържание на курса:

 
Modules 1 - 2: OSPF Concepts and Configuration Exam
Modules 3 - 5: Network Security Exam
Modules 6 - 8: WAN Concepts Exam
Modules 9 - 12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks Exam
Modules 13 - 14: Emerging Network Technologies Exam

Tози курс се фокусира върху технологиите за комутиране и рутиране, които поддържат малки и средни бизнес мрежи, включително безжични локални мрежи (WLAN) и концепции за сигурност.

Ще се научите да конфигурирате мрежа и да отстранявате неизправности, ще идентифицирате и намалите заплахите за сигурността на LAN, както и да конфигурирате и защитите основна WLAN.

 

Препоръчителна подготовка: CCNA v7: Въведение в мрежите.

 

Съдържание на курса:

 
Modules 1 - 4: Switching Concepts, VLANs, and InterVLAN Routing Exam
Modules 5 - 6: Redundant Networks Exam
Modules 7 - 9: Available and Reliable Networks Exam
Modules 10 - 13: L2 Security and WLANs Exam
Modules 14 - 16: Routing Concepts and Configuration Exam

Големите предприятия до голяма степен зависят от безпроблемната работа на техните мрежови инфраструктури.

Ето защо професионалистите в работата с мрежи са от жизненоважно значение за всяка организация и тези, които имат умения за работа в мрежа, могат да намерят страхотна работа и да насочат своите погледи към възнаграждаваща кариера!

Този трети курс в серията CCNA с 3 курса описва архитектурата и съображенията, свързани с проектирането, обезопасяването, експлоатацията и отстраняването на проблеми на корпоративни мрежи.

Той обхваща технологии за широкообхватна мрежа (WAN) и механизми за качество на обслужване (QoS), използвани за сигурен отдалечен достъп, заедно с въвеждането на дефинирани в софтуер концепции за мрежи, виртуализация и автоматизация, които поддържат цифровизацията на мрежите.

 

Препоръчителна подготовка: CCNAv7: Превключване, маршрутизация и безжични основи или притежаващи еквивалентни познания.

 

Съдържание на курса:

 
Modules 1 - 2: OSPF Concepts and Configuration Exam
Modules 3 - 5: Network Security Exam
Modules 6 - 8: WAN Concepts Exam
Modules 9 - 12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks Exam
Modules 13 - 14: Emerging Network Technologies Exam

Кариерна реализация

CCNA изгражда уменията, от които се нуждаете, за да започнете своята кариера в сферата на IT технологиите. Независимо дали се подготвяте за първата си работа или се специализирате с повече обучение, CCNA е чудесна основа.

 

Можете да се реализирате професионално като: мрежов техник, инженер по поддръжка, мрежов администратор, мрежов дизайнер, мрежов инженер и др.

Сертификация: CCNA

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov