CCNP Routing and Switching

Инсталиране, конфигуриране и работа с локални и глобални мрежи със 100 и повече точки и с протоколи и технологии като TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, STP, VTP и други.

Експерт
Продължителност: 3 модула, 210 уч. часа
Сертификация: Cisco CCNP Routing and Switching

Описание на курса

CCNP Routing and Switching се основава на учебната програма на CCNA с задълбочено проучване на разширеното маршрутизиране, инсталиране и конфигуриране при работа с локални и глобални мрежи със 100 и повече точки и с протоколи и технологии като TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, Frame Relay, STP, VTP и други. Учебният план на CCNP Routing and Switching се състои от три 70-часови курса: ROUTE, SWITCH и TSHOOT.

Курсът е за хора, които са решили да станат мрежови професионалисти и се стремят към кариера в областта на комуникациите.

 • разработване на задълбочено разбиране и теоретични познания за разширеното маршрутизиране и превключване.;

 • подготвяне за вашето работно място със съвместни проекти и презентации.;

 • упражнения върху това, което сте научили, използвайки реално оборудване, и обратна връзка за вашите знания чрез тестове и quiz -ове.

 • достъп до Cisco общността – Cisco Networking Academy, за да се свързвате с хиляди други хора, които се обучават по вашата програма;

Съдържание на курса

1. Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing EIGRP on a network

 • Create an EIGRP implementation plan

 • Create an EIGRP verification plan

 • Configure EIGRP routing

 • Verify EIGRP solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of EIGRP implementation and verification

2. Implement a multi-area OSPF Network, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing OSPF on a network

 • Create an OSPF implementation plan

 • Create an OSPF verification plan

 • Configure OSPF routing

 • Verify OSPF solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of OSPF implementation and verification plan

3. Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing eBGP on a network

 • Create an eBGP implementation plan

 • Configure eBGP routing

 • Verify eBGP solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of eBGP implementation and verification plan

4. Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing IPv6 on a network

 • Create an IPv6 implementation plan

 • Create an IPv6 verification plan

 • Configure IPv6 routing

 • Configure IPv6 interoperation with IPv4

 • Verify IPv6 solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of IPv6 implementation and verification plan

5. Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a set of requirements
 • Create a redistribution implementation plan based upon the results of the redistribution analysis

 • Create a redistribution verification plan

 • Configure a redistribution solution

 • Verify that a redistribution was implemented

 • Document results of a redistribution implementation and verification plan

 • Identify the differences between implementing an IPv4 and IPv6 redistribution solution

6. Implement Layer 3 Path Control Solution
 • Create a Layer 3 path control implementation plan based upon the results of the redistribution analysis

 • Create a Layer 3 path control verification plan

 • Configure Layer 3 path control

 • Document results of a Layer 3 path control implementation and verification plan

 • Implement basic teleworker and branch services

 • Describe broadband technologies

 • Configure basic broadband connections

 • Describe basic VPN technologies

 • Configure GRE

 • Describe branch access technologies

1. Implement VLAN based solution, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing a VLAN based solution on a network

 • Create a VLAN based implementation plan

 • Configure switch-to-switch connectivity for the VLAN based solution

 • Configure loop prevention for the VLAN based solution

 • Configure Access Ports for the VLAN based solution

 • Verify the VLAN based solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of VLAN implementation and verification

2. Implement a Security Extension of a Layer 2 solution, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing a Security solution

 • Create a implementation plan for the Security solution

 • Create a verification plan for the Security solution

 • Configure port security features

 • Configure general switch security features

 • Configure private VLANs Configure VACL and PACL

 • Verify the Security based solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of Security implementation and verification

3. Implement Switch based Layer 3 services, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing a Switch based Layer 3 solution

 • Create an implementation plan for the Switch based Layer 3 solution

 • Create a verification plan for the Switch based Layer 3 solution

 • Configure routing interfaces Configure Layer 3 Security

 • Verify the Switch based Layer 3 solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of Switch based Layer 3 implementation and verification

4. Prepare infrastructure to support advanced services
 • Implement a Wireless Extension of a Layer 2 solution

 • Implement a VoIP support solution

 • Implement video support solution

5. Implement High Availability, given a network design and a set of requirements
 • Determine network resources needed for implementing High Availability on a network

 • Create a High Availability implementation plan

 • Implement first hop redundancy protocols

 • Implement switch supervisor redundancy

 • Verify High Availability solution was implemented properly using show and debug commands

 • Document results of High Availability implementation and verification

1. Maintain and monitor network performance
 • Develop a plan to monitor and manage a network

 • Perform network monitoring using IOS tools

 • Perform routine IOS device maintenance

 • Isolate sub-optimal internetwork operation at the correctly defined OSI Model layer

2. Troubleshoot Multi Protocol system networks
 • Troubleshoot EIGRP

 • Troubleshoot OSPF

 • Troubleshoot eBGP

 • Troubleshoot routing redistribution solution

 • Troubleshoot a DHCP client and server solution

 • Troubleshoot NAT

 • Troubleshoot first hop redundancy protocols

 • Troubleshoot IPv6 routing

 • Troubleshoot IPv6 and IPv4 interoperability

 • Troubleshoot switch-to-switch connectivity for the VLAN based solution

 • Troubleshoot loop prevention for the VLAN based solution

 • Troubleshoot Access Ports for the VLAN based solution

 • Troubleshoot private VLANS

 • Troubleshoot port security

 • Troubleshoot general switch security

 • Troubleshoot VACL and PACL

 • Troubleshoot switch virtual interfaces (SVIs)

 • Troubleshoot switch supervisor redundancy

 • Troubleshoot switch support of advanced services (i.e., Wireless, VOIP and Video)

 • Troubleshoot a VoIP support solution

 • Troubleshoot a video support solution

 • Troubleshoot Layer 3 Security

 • Troubleshoot issues related to ACLs used to secure access to Cisco routers

 • Troubleshoot configuration issues related to accessing the AAA server for authentication purposes

 • Troubleshoot security issues related to IOS services (i.e.,finger, NTP, HTTP, FTP, RCP etc.)

Кариерна реализация

CCNP Routing and Switching изгражда знания и практически опит за проектиране и поддръжка на сложни корпоративни мрежи в реална среда.
Курсът е проектиран за студенти от висши учебни заведения и университети или опитни ИТ професионалисти, които искат да напреднат в кариерата си.

Можете да се реализирате професионално като: мрежов инженер, системен инженер, мрежов администратор, системен интегратор и др.

Сертификация: Cisco CCNP Routing and Switching

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov