DevNet Associate

Новият курс DevNet Associate подготвя специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Напреднали
Продължителност: 8 модула, 70 уч. часа
Сертификация: DEVASC

Описание на курса

Курсът е предназначен както за мрежови специалисти, които искат да направят първи стъпки в програмирането на мрежите, така и за програмисти, които искат да се занимават с мрежови технологии.

Курсът DevNet Associate представя методологиите и инструментите за модерна разработка на софтуер, прилагани към ИТ и мрежовите операции. Той обхваща 360-градусов изглед на домейна, включително микроуслуги, тестване, контейнери и DevOps, както и сигурна автоматизация на инфраструктурите с приложни програмни интерфейси (API).

Студентите, завършили този курс, придобиват практически опит, включително програмиране на Python, използване на GIT и общи формати за данни (JSON, XML и YAML), внедряване на приложения като контейнери, използване на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI / CD) и автоматизиране на инфраструктурата с помощта на код.

Курсът подготвя студентите за работни места за разработка на софтуер и автоматизация на инфраструктурата и ги подготвя за изпит за сертифициране DevNet Associate.

Продължителност на курса

Този 70-часов курс, ръководен от инструктор, включва:

  • 8 модула с 6 видеоклипа, 23 практически лаборатории и 5 упражнения на Cisco Packet Tracer,
  • 8 теста, практически изпит, финален изпит, оценка на умения,
  • Практически изпит за сертифициране на DEVASC.

До края на курса обучаемите

  • ще придобият основни умения за програмиране на Python и Linux;
  • ще използват най-добрите практики за разработка на софтуер и дизайн;
  • ще могат да създават сигурен REST API;
  • ще могат да обясняват процесите и устройствата, които поддържат мрежовата свързаност;
  • ще използват съвременни технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
  • ще могат да сравняват методите за тестване и внедряване на софтуера в среди за автоматизация и симулация;
  • ще развият умения за критично мислене и за решаване на проблеми с помощта на Cisco Packet Tracer и виртуални машини.

Кариерна реализация

Като се има предвид колко разпространени са технологиите на Cisco на пазара, правилно обучените професионалисти, които притежават своя DevNet Associate, са много ценни в различните отрасли. След като получите това обучение за DEVNET, вие не само ще се окажете по-търсени като професионалист в мрежата, но и ще придобиете ценни умения за маршрутизиране и превключване.

 

Сертификация: DevNet Associate

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov