IT Essentials

Общ преглед на информационните технологии, математика, въведение в мрежите, компютърна поддръжка и друго.

Начинаещ
Продължителност: 70 уч. часа
Сертификация: CompTIA A+

Описание на курса

Курсът IT Essentials е отлично въведение в света на компютрите. Състои се от общ преглед на информационните технологии, математика, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, локализиране на проблеми и отстраняването им. Обучаващите се получават сертификат за завършен курс.
IT Essentials подготвя и за придобиване на сертификата CompTIA A+.

  • ще придобиете работещи знания за начина, по който функционират компютрите и мобилните устройства;

  • ще можете да разпознавате общите заплахи и уязвимости на сигурността като злонамерен софтуер, фишинг, spoofing и социално инженерство;

  • ще можете прилагате своите умения и процедури за инсталиране, конфигуриране и отстраняване на проблеми с компютрите, мобилните устройства и софтуера;

  • Cisco Packet Tracer – инструмент за симулация на мрежова конфигурация, който ви дава възможност да упражнявате своите нови умения в реална среда;

  • достъп до Cisco общността – Cisco Networking Academy, за да се свързвате с хиляди други хора, които се обучават по вашата програма;

Съдържание на курса

1. Introduction to the Personal Computer.
2. Safe Lab Procedures and Tool Use.
3. Computer Assembly – Step by Step.
4. Basics of Preventive Maintenance and Troubleshooting.
5. Fundamental Operating Systems.
6. Fundamental Laptops and Portable Devices.
7. Fundamental Printers and Scanners.
8. Fundamental Networks.
9. Fundamental Security.
10. Communication Skills.
11. Advanced Personal Computers.
12. Advanced Operating Systems.
13. Advanced Laptops and Portable Devices.
14. Advanced Printers and Scanners.
15. Advanced Networks.
16. Advanced Security.

Кариерна реализация

IT Essentials е идеален за студенти, търсещи IT позиции на входящи нива в компании, държавни агенции, образователни институции или доставчици на услуги, или да работят сами за себе си.

Можете да се реализирате професионално като: IT / техническа поддръжка, техник на полеви услуги, помощник-техник, техник по поддръжка на мрежата и др.

Сертификация: CompTIA A+

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov