Програма

Създадена от учители и мрежови специалисти, програмата подготвя курсистите за придобиване на признати от индустрията международни сертификати, които помагат за започването на работа в IT индустрията.

Учебната програма

Учебният план осигурява технологични познания в областта на интернет, необходими за проектирането, изграждането и поддръжката на мрежи, както и основни умения в областта на информационните технологии. В отговор на възникналия интерес са добавени курсове по сигурност и безжични мрежи.

Програмата “Сиско Мрежова Академия” подготвя курсистите за придобиване на признати от бизнеса сертификати. В мрежовите академии се съчетава онлайн обучение под ръководството на инструктори с практически занятия. По този начин се дава възможност на курсистите да приложат на практика наученото, работейки с реални мрежи. Необходимо е владеенето на английски на ниво четене с разбиране, тъй като учебният материал и тестовете са на английски език, но преподаването в клас се извършва на роден език.

Нов начин на учене

Програмата “Сиско Мрежова Академия” дава възможност на хората чрез една виртуална среда на обучение да се подготвят по всяко време, на всяко място, с натоварване по техен избор. Електронните лекции в съчетание с присъственото обучение и практическите занятия с мрежово оборудване водят до много по-добри резултати в сравнение с традиционните учебни класове.

Програмата “Мрежова академия” е базирана на електронно обучение, разработено от Сиско. То обаче не измества традиционните контакти учител - ученик. Създадена от учители и мрежови специалисти, програмата подготвя преподавателите и курсистите за придобиване на признати от индустрията международни сертификати. Сиско поддържа глобална Интернет страница. Там са поместени всички курсове, учебни помагала, презентации и филми за програмата. Преподавателите и курсистите влизат с парола с различни нива на достъп. След всеки урок се правят тестове през Интернет и се осигурява непосредствена и постоянна обратна информация на учителите и обучаващите се.

Тази обратна информация позволява постоянното ориентиране в напредъка на курсистите, без да е необходимо да проверяват купища тестове - резултатите излизат веднага на екрана. Всички резултати от тестовете се пазят в електронен бележник, който може да се разпечата. Оценъчната стратегия на програмата “Мрежова академия” включва и проверка на практическите умения в клас върху реално оборудване.

Учебният материал е съобразен с националната образователна програма на САЩ по математика, естествени науки, езиково обучение, както и с познанията, необходими за работа в областта на комуникациите.

Cisco Certification - световно признати сертификати

Програмата на Cisco мрежова академия подготвя за утвърдените в сектора сертификати като:

- CompTIA A+
- Cisco CCENT
- Cisco CCNA Routing and Switching
- Cisco CCNA Security
- Cisco CCNP Routing and Switching

С най-голяма популярност се ползват сертификатите за мрежи като те са в две нива:

- Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи
- Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи, което е по-високото ниво.

За най-високата степен - Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) - сертифициран от Cisco експерт за работа с мрежи, не се нуждаете от учебен курс, въпреки че много от комерсиалните класове на Cisco, преподавани от Cisco's Training Partners, могат да послужат като предварителна подготовка за теста за CCIE.
Тестът се състои от писмен и от практически изпит.
Придобилите сертификат по програмата CCIE притежават експертни умения, признати в целия свят. Широко разпространено е мнението, че те са възможно най-висококвалифицираният персонал в сферата на комуникациите.

Ако се чувствате достатъчно подготвени да се явите директно на сертификационните изпити на Cisco, можете да отидете в център за провеждане на тестове. Координати на такива центрове може да откриете на http://www.vue.com/cisco/, използвайки секцията за търсене на център за сертификация.

Всеки може да се запише в програмата на Cisco Networking Academy

Учебният материал не предполага, че курсистите имат каквато и да било начална подготовка по отношение на компютрите и мрежите. Всичко, от което се нуждаят те, е владеене на английски език и възраст над 16 г.

Какви са възможностите за търсене на работа след приключване на обучението?

Cisco съветва всички завършили курсисти да се регистрират на страницата за търсене на работа и да публикуват своята автобиография на адрес: http://bana.jobtiger.bg/.

Това значително би увеличило вашия шанс да намерите своя работодател и да започнете своята първа работа в сферата на IT индустрията.

Работодатели, които имат нужда от наемането на персонал, биха могли да се регистрират и да потърсят в базата данни необходимия им специалист на адрес: http://bana.jobtiger.bg/.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Created by Project Yordanov