Често задавани въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с програмата, курсовете и организацията на Cisco мрежова академия в България и по света.

Курсистите по програмата варират от обикновени хора, желаещи да придобият нови умения, до ученици от гимназиите и студенти от университетите, които се стремят да получат обширно образование в областта на комуникационните технологии. Някои имат предварителен опит, а други едва са се докосвали до компютър. Това е програма, полезна за всички.
Участниците се учат да проектират, изграждат и поддържат мрежи. Програмата е неутрална спрямо доставчика. Въпреки че се използва оборудване на Сиско, за да се покажат в реални условия и да се затвърдят някои концепции, курсистите получават знания на широка основа за действието на мрежите, за разликите между различните видове продукти за работа с мрежа, как да се проектират и как да се възстановяват от аварии мрежите, и др.
Най-високото ниво на сертификация е Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) - сертифициран от Сиско експерт за работа с мрежи. Получилите CCIE сертификат притежават признати в цял свят експертни умения за работа с различни видове мрежи. Широко разпространено е мнението, че са възможно най-осведоменият персонал по отношение на мрежите. Времето, за което това ниво може да бъде достигнато, зависи от конкретния курсист.
В повечето страни, а и в България, всеки ученик или студент в образователната институция, която предлага курса, може да се запише. Хора извън образователните институции също могат да вземат участие.
Със завършване на Cisco Networking Academy Program един ИТ специалист може да получи сертификат, който е признат в цял свят.
Не е необходимо предварително познание по мрежовите технологии, но всеки опит в работата с мрежи може да помогне за улесняване на процеса по усвояване на знания. Лекциите, които са достъпни чрез парола на сървър, са на английски език и се актуализират редовно. В тази връзка владеенето на езика на ниво четене и разбиране е необходимост за оптималното участие в учебния процес. Самите инструктори в академиите в България преподават материала и консултират курсистите на български.
Главните изисквания към една институция, за да стане академия, са: да има къде да се провежда курсът и да се подготвят лаборатория, необходимото оборудване и персонал за преподаване на учебната програма.
Курсовете предлагат на хората шанса да издържат изпита CCNA - Cisco Certified Networking Associate, сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи. Този всепризнат в индустрията сертификат отваря вратите за бърза професионална реализация, както и много други международни сертификати като A+ и Server+.
Сиско съветва всички завършили курсисти да се регистрират на страницата за търсене на работа и да публикуват своята автобиография на адрес: http://bana.jobtiger.bg/. Това би увеличило много шанса ви да откриете своя работодател.
Курсовете в мрежовите академии могат да стартират по всяко време и не са свързани с академичната или учебната година. Така че най-добре е да се свържете с избраната от вас академия и да ги попитате кога започва интересуващият ви курс.
Всяка Сиско академия сама определя таксата за курса, като се правят отстъпки както за ученици и студенти, така и за хора в неравностойно положение. Средно за България цената на модул се движи между 150 и 400 лв. в зависимост от вида на курса и отстъпките.
Курсистите по програмата трябва да са навършили 16 години и да владеят английски език на ниво четене и разбиране.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Copyright 2017 БАМА ©  Всички права запазени.

Created by Project Yordanov