Често задавани въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с програмата, курсовете и организацията на Cisco мрежова академия в България и по света.

Всеки, който е на възраст над 16 г., владее английски на ниво четене с разбиране и има мотивация да се обучава, може да се включи в курсовете.
Участниците се учат да проектират, изграждат и поддържат мрежи. Програмата е неутрална спрямо доставчика. Въпреки че се използва оборудване на Сиско, за да се покажат в реални условия и да се затвърдят някои концепции, курсистите получават знания на широка основа за действието на мрежите, за разликите между различните видове продукти за работа с мрежа, как да се проектират и как да се възстановяват от аварии мрежите, и др.
Най-високото ниво на сертификация е Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE) - сертифициран от Сиско експерт за работа с мрежи. Получилите CCIE сертификат притежават признати в цял свят експертни умения за работа с различни видове мрежи. Широко разпространено е мнението, че са възможно най-осведоменият персонал по отношение на мрежите. Времето, за което това ниво може да бъде достигнато, зависи от конкретния курсист.
В повечето страни, а и в България, всеки ученик или студент в образователната институция, която предлага курса, може да се запише. Хора извън образователните институции също могат да вземат участие.
Със завършване на Cisco Networking Academy Program един ИТ специалист може да получи сертификат, който е признат в цял свят.
Не е необходимо предварително познание по мрежовите технологии, но всеки опит в работата с мрежи може да помогне за улесняване на процеса по усвояване на знания. Лекциите, които са достъпни чрез парола на сървър, са на английски език и се актуализират редовно. В тази връзка владеенето на езика на ниво четене и разбиране е необходимост за оптималното участие в учебния процес. Самите инструктори в академиите в България преподават материала и консултират курсистите на български.
Всяка организация, която е обучаваща институция – училище, университет или център за професионално обучение, която е готова да инвестира в обучение на инструктори, в оборудване за практическите занятия, както и има готовност да обучава според изискванията на Сиско мрежова академия, може да кандидатства през сайта: https://www.netacad.com/get-started/educator/
Курсовете предлагат на хората шанса да издържат изпита CCNA - Cisco Certified Networking Associate, сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи. Този всепризнат в индустрията сертификат отваря вратите за бърза професионална реализация, както и много други международни сертификати като A+ и Server+.
Желаещите да си намерят работа, моля да изпратят CV-то си на следния адрес: career@bana-bg.org. Можете, също така, да разгледате наличните обяви за работа на страницата '
Курсовете в мрежовите академии могат да стартират по всяко време и не са свързани с академичната или учебната година. Така че най-добре е да се свържете с избраната от вас академия и да ги попитате кога започва интересуващият ви курс.
Всяка Сиско академия сама определя таксата за курса, като се правят отстъпки както за ученици и студенти, така и за хора в неравностойно положение. Средно за България цената на модул се движи между 150 и 400 лв. в зависимост от вида на курса и отстъпките.
Курсистите по програмата трябва да са навършили 16 години и да владеят английски език на ниво четене и разбиране.

Българска асоциация на мрежовите академии

Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/ е организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България.

За връзка с БАМА

1000 София
ул. ,,Алабин 16-20"

02/981 03 26
0888 832 172

teodora.borissova@bana-bg.org

Copyright 2018 БАМА ©  Всички права запазени.

Created by Project Yordanov